Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete

Proizvodnja naših kolačića praćena je u svim fazama od zaprimanja sirovina do isporuke gotovih proizvoda potrošačima.

Cjelokupni proces proizvodnje, uključućuju primjenu HACCP sustava, usklađen je i sa standardima kvalitete i sigurnosti hrane prema međunarodno priznatom IFS Food certifikatu, što garantira siguran i kvalitetan proizvod.