Pravila privatnosti

Tvrtka Fanola d.o.o., Ulica kralja Tomislava 30, 10312 Kloštar Ivanić, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem (MBS) 080948015, OIB 86166170175, prikuplja i obrađuje osobne podatke kao voditelj obrade osobnih podataka u svrhu pružanja informacija o našim proizvodima i uslugama te ostvarivanja poslovne suradnje.

Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka nužan je uvjet za poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora o kupoprodaji te u svrhu ispunjenja ugovora. U slučaju nepružanja traženih osobnih podataka, nećemo Vam moći odgovoriti na Vaš upit te dati željene informacije niti ostvariti daljnji poslovni odnos. Podatke prikupljamo zbog ostvarenja poslovne suradnje, zbog izvršavanja zakonskih obveza te zbog evidencije.

Sigurnost Vaših podataka od iznimne nam je važnosti te smo osigurali odgovarajuće sustave zaštite podataka. Vaši osobni podaci koristit će se samo u gore navedenu zakonitu svrhu i neće se čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego što je potrebno za ostvarenje svrhe obrade zbog koje se osobni podaci prikupljaju i obrađuju, a sukladno zakonskim propisima.

Kao ispitanik imate pravo od društva Fanola d.o.o. u svakom trenutku zatražiti pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade koja se odnosi na Vaše osobne podatke, kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu te na prenosivost podataka. Također imate pravo podnijeti prigovor na obradu svojih osobnih podataka nadzornom tijelu.

Za sva daljnja pitanja o obradi Vaših osobnih podataka, obratite nam se na broj telefona 01 2826 020 ili e-mail adresu fanola@fanola.hr