Diversifikacija proizvodnje i proširenje kapaciteta pogona za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda

Fanola d.o.o. započelo je provedbu EU projekta:

“Diversifikacija proizvodnje i proširenje kapaciteta pogona za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda”

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: E-impuls – K.K.03.2.1.06

Sažetak:

Provedbom projekta Diversifikacija proizvodnje i proširenje kapaciteta pogona za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda, Fanola će povećati obujam proizvodnje i uvesti nove proizvode veće dodane vrijednosti iz segmenta zdrave hrane. Stečena tehnička sposobnost i ojačan ljudski kapacitet omogućiti će operativni kapacitet za rast i razvoj novih proizvoda, prodaju kroz nove kanale prodaje, građenje branda i veći doprinos od kapitalne vrijednosti “goodwilla”, te rast ukupnih prihoda i smanjenje troškova poslovanja, dakle povećanje ukupne poslovne učinkovitosti s ciljem jačanja konkuretnosti.

Razdoblje provedbe projekta: 15.06.2018. do 15.08.2019. g.

Ukupna vrijednost projekta: 784.784,00 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 627.803,20 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 kuna

Ciljevi projekta su:

  • Diversifikacija i povećanje obujma proizvodnje
  • Novi proizvodi veće dodane vrijednosti i novi kanali prodaje

Kontakt za više informacija:

Kralja Tomislava 30, 10312 Kloštar Ivanić, Hrvatska
Tel.: +385 (0)1 2826 020
Fax: +385 (0)1 2830 060
E-mail: fanola@ fanola.hr

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkuretnost i kohezija (.pdf)

Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Fanola d.o.o.